Zarządzenie Nr 94/2018

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 10 grudnia 2018 roku

 

w sprawie zmiany struktury organizacyjnej w Instytucie Pedagogiki i Psychologii oraz Instytucie Edukacji Szkolnej Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego

 

Na podstawie § 14 ust. 7 i § 16 ust. 6  Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

§ 1

 1. W strukturze organizacyjnej Instytutu Pedagogiki i Psychologii  Wydziału Pedagogicznego
  i Artystycznego dokonuje się zmiany polegającej na likwidacji Pracowni Historii Wychowania i Organizacji Szkolnictwa.
 2. W strukturze organizacyjnej Instytutu Edukacji Szkolnej Wydziału Pedagogicznego
  i Artystycznego dokonuje się zmian polegających na:
 1. likwidacji Zakładu Auksologii,
 2. utworzeniu Pracowni Auksologii.

 

§ 2

 

Po wprowadzeniu zmian, o których mowa w §1, struktura organizacyjna Wydziału Pedagogicznego
i Artystycznego przedstawia się następująco:

 

„ § 1

 

W skład struktury organizacyjnej Wydziału Pedagogicznego  i Artystycznego  wchodzą:

 

 1. Instytut  Edukacji Muzycznej.
 2. Instytut Sztuk Pięknych.
 3. Instytut Pedagogiki i Psychologii.
 4. Instytut Edukacji Szkolnej.
 5. Uniwersyteckie Centrum Edukacji Nauczycielskiej.

 

§ 2

 

W skład Instytutu Edukacji Muzycznej wchodzą:

 1. Zakład Dyrygowania, Prowadzenia Zespołów i Emisji Głosu.
 2. Zakład Historii, Teorii i Edukacji Muzycznej.

a) Pracownia Edukacji Muzycznej.

 1. Zakład Praktyki Instrumentalnej.

 

§ 3

 

W skład Instytutu Sztuk Pięknych wchodzą:

 1. Zakład Malarstwa i Rzeźby.
 2. Zakład Grafiki i Rysunku.
 3. Zakład Wzornictwa.
 4. Zakład Nowych Mediów.
 5. Zakład Historii i Teorii Sztuki.

 

§ 4

 

W skład Instytutu Pedagogiki i Psychologii wchodzą:

1.      Zakład Pedagogiki Ogólnej i Metodologii Badań.

2.      Zakład Pedagogiki Społecznej.

3.      Zakład Pedagogiki Pracy, Pedeutologii i Kształcenia Ustawicznego.

4.      Zakład Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji.

5.      Zakład Psychologii.

6.      Zakład Socjologii i Pracy Socjalnej.

7.      Zakład Pedagogiki Zdrowia i Kultury Fizycznej.

 

§ 5

 

W skład Instytutu Edukacji Szkolnej wchodzą:

 

 1. Zakład Edukacji przez Media i Sztukę.
 1. Pracownia Mediów w Edukacji,
 2. Pracownia Wychowania przez Sztukę.
 1. Zakład Edukacji Języka i Literatury.
 2. Zakład Podstaw Dydaktyki.
 3. Zakład Wczesnej Edukacji.
 4. Zakład Wspomagania Rozwoju i Edukacji Dziecka.
 1. Pracownia Diagnozy i Terapii Pedagogicznej,
 2. Pracownia Rewalidacji,
 3. Pracownia Auksologii.”

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2018-12-17 14:26:37
Data aktualizacji:2018-12-17 14:26:37

Liczba wyświetleń strony: 730

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka