Zarządzenie Nr 46/2018

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 29 czerwca 2018 roku

zmieniające zarządzenie nr 46/2016 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach w sprawie obiegu umów cywilnoprawnych w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, których przedmiotem jest realizacja zajęć dydaktycznych oraz w sprawie wzoru umowy na prowadzenie tych zajęć, zmienione zarządzeniem
nr 7/2017, zarządzeniem 14/2017 oraz zarządzeniem 64/2017

 

 

Na podstawie art. 66 ust. 2  ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym
(j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 ze zm.) i § 69 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

 

§ 1

 

  1. W zarządzeniu nr 46/2016 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w sprawie obiegu umów cywilnoprawnych w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, których przedmiotem jest realizacja zajęć dydaktycznych oraz w sprawie wzoru umowy na prowadzenie tych zajęć, zmienionym zarządzeniem nr 7/2017, zarządzeniem 14/2017 oraz zarządzeniem 64/2017 dotychczasowe załączniki nr 3 oraz 3a zastępuje się nowymi załącznikami nr 3 i 3a.
  2. Nowe załączniki nr 3 i 3a stanowią załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2018-07-05 11:55:35
Data aktualizacji:2018-10-05 14:25:37

Liczba wyświetleń strony: 1368

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka