Zarządzenie Nr 6/2018

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 29 stycznia 2018 roku

 

zmieniające zarządzenie Nr 64/2016 w sprawie udzielenia dziekanom pełnomocnictw do zawierania umów w przedmiocie praktyk zawodowych dla studentów i słuchaczy studiów podyplomowych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (j.t. Dz. U. 2017, poz. 2183 z późn. zm.) i § 69 ust. 3 pkt 26) Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

W § 4  zarządzenia Nr 64/2016 w sprawie udzielenia dziekanom pełnomocnictw do zawierania umów
w przedmiocie praktyk zawodowych dla studentów i słuchaczy studiów podyplomowych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach pkt 4) otrzymuje brzmienie:

 

„4) dotyczących studentów i słuchaczy Wydziału Prawa, Administracji i Zarządzania zawiera
i podpisuje dziekan - prof. zw. dr hab. Jerzy Jaskiernia,”.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2018-01-30 08:06:43
Data aktualizacji:2018-01-30 08:08:17

Liczba wyświetleń strony: 1063

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka