Zarządzenie Nr 11/2018

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 31 stycznia 2018 roku

 

w sprawie zmiany struktury organizacyjnej Wydziału Nauk Społecznych Filii UJK
w Piotrkowie Trybunalskim

 

 

           Na podstawie § 14 ust. 7  Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§1     

 

W strukturze Wydziału Nauk Społecznych Filii UJK w Piotrkowie Trybunalskim likwiduje się:

1)   Pracownię Informatyki,

2)   Zakład Podstaw Ekonomii,

3)   Zakład Ubezpieczeń i Finansów, 

4)   Zakład Logistyki i Metod Ilościowych w Biznesie,

5)   Zakład Zarządzania i Finansów Przedsiębiorstwa,

6)   Zakład Marketingu.

 

§2

 

Po wprowadzeniu zmian, o których mowa w § 1,  dotychczasową treść § 2 zarządzenia nr 12/2013  rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 7 marca 2013 roku w sprawie struktury organizacyjnej Filii w Piotrkowie Trybunalskim zastępuje się treścią w brzmieniu:

 

 

„§2

 

W skład Wydziału Nauk Społecznych wchodzą:

1.      Instytut Nauk Pedagogicznych

1)    Zakład Historii Oświaty i Wychowania oraz Teorii Kształcenia,

2)    Zakład Pedagogiki Opiekuńczo - Wychowawczej i Resocjalizacyjnej,

3)    Zakład Pedagogiki Zdrowia i Wychowania Fizycznego,

4)    Zakład Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej oraz Metodologii Badań Społecznych,

5)    Zakład Psychologii,

6)    Pracownia Wychowania Estetycznego.

2.      Katedra Ekonomii,

3.      Katedra Zarządzania,

4.      Katedra Bezpieczeństwa Narodowego.”.

 

§3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2018-02-01 11:40:01
Data aktualizacji:2018-02-01 11:40:02

Liczba wyświetleń strony: 1059

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka