Traci moc na podstawie zarządzenia nr 109/2019

Zarządzenie Nr 30/2018

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 23 maja 2018 roku

 

w sprawie Regulaminu Sieci Komputerowej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 ze zm.) i § 69 ust 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

§ 1

Wprowadza się Regulamin Sieci Komputerowej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia tracą moc obowiązującą zarządzenia:

  1. nr 19/2015 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie Regulaminu Sieci Komputerowej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
    w Kielcach,
  2. nr 34/2016 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 20 czerwca 2016r. zmieniające zarządzenie nr 19/2015 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie Regulaminu Sieci Komputerowej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach,
  3. nr 65/2017 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 27 czerwca 2017r. zmieniające zarządzenie nr 19/2015 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie Regulaminu Sieci Komputerowej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 25 maja 2018 roku.

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Wytworzył:Rektor - prof. dr hab. Jacek Semaniak
Data wytworzenia:2018-05-23
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2018-05-24 10:05:00
Zaktualizował w BIP:Skucińska Martyna
Data aktualizacji:2021-04-19 12:36:09

Liczba wyświetleń strony: 1048

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka