Zmienione Zarządzeniem nr 86/2018

Zarządzenie Nr 85/2018


Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 23 listopada 2018 roku


w sprawie powołania Komisji konkursowej do wyłonienia kandydatów na stanowisko Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej

 

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668) oraz § 38 ust. 5 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się co następuje:

 

§ 1

 

Ustala się następujący skład Komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej:

  1. dr hab. Michał Arabski prof. UJK – przewodniczący,
  2. dr hab. Barbara Gawdzik prof. UJK,
  3. dr hab. Lidia Michalska-Bracha prof. UJK.

 

§ 2

 

  1. Komisja przeprowadzi konkurs, zbierze i rozpatrzy zgłoszone oferty oraz przedstawi rektorowi Uniwersytetu rekomendowanych kandydatów na stanowisko Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej w terminie do dnia 20 listopada 2018 roku.
  2. Obsługę administracyjną komisji prowadzi Sekretariat Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Wytworzył:Rektor - prof. dr hab. Jacek Semaniak
Data wytworzenia:2018-11-23
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2018-11-26 07:50:43
Zaktualizował w BIP:Skucińska Martyna
Data aktualizacji:2021-04-19 14:16:42

Liczba wyświetleń strony: 740

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka