Traci moc na podstawie zarządzenia nr 62/2019

Zarządzenie Nr  52/2018

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 23 sierpnia 2018 roku

 

w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

 

Na podstawie art. 199 ust. 2 i ust. 4 oraz 186 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 ze zm.), zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

Wprowadza się Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. Regulamin ustalono w porozumieniu z Uczelnianym Organem Samorządu Doktorantów.

 

§ 2.

Z dniem wejścia w życie Regulaminu, o którym mowa w § 1 traci moc obowiązującą Zarządzenie Nr 77/2017 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 20 lipca 2017 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zmienione zarządzeniami Nr 90/2017 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 14 września 2017 roku i Nr 91/2017 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 26 września 2017 roku.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

 

 

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2018-09-06 10:45:49
Zaktualizował w BIP:Baran Grzegorz
Data aktualizacji:2019-08-02 09:49:17

Liczba wyświetleń strony: 1091

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka