Traci moc na podstawie zarządzenia nr 74/2019

Zarządzenie Nr 91/2018

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 7 grudnia 2018 roku

 

w sprawie wzoru oświadczenia dla osób innych niż nauczyciele akademiccy, prowadzących zajęcia dydaktyczne w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

 

            Na podstawie art. 343 ust. 1 pkt 17 i ust. 11 oraz art.23 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. -Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 r., poz. 1668) zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

  1. Osoba prowadząca zajęcia w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, niebędąca nauczycielem akademickim ,wykonująca zajęcia dydaktyczne na podstawie umów prawa cywilnego, składa oświadczenie o okresie doświadczenia zawodowego uzyskanego poza uczelnią.
  2. Wzór oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

  1. Oświadczenia, o których mowa w § 1 ust. 2 składa się Dyrektorom Instytutów.
  2. Osoby prowadzące zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym, w roku akademickim 2018/2019, składają oświadczenia w terminie do 31 grudnia 2018 r.
  3. Dyrektor Instytutu jest zobowiązany do:
  1. terminowego zebrania oświadczenia,
  2. zweryfikowania poprawności danych zawartych w oświadczeniu,
  3. wprowadzenia do sytemu POL-on danych zebranych z oświadczenia,  nie później niż w terminie do 11 stycznia 2019 roku.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Wytworzył:Rektor - prof. dr hab. Jacek Semaniak
Data wytworzenia:2018-12-07
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2018-12-10 12:55:26
Zaktualizował w BIP:Skucińska Martyna
Data aktualizacji:2021-04-19 14:23:48

Liczba wyświetleń strony: 1107

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka