Zarządzenie Nr 12/2018

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 14 lutego 2018 roku

zmieniające zarządzenie Nr 21/2015 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

w Kielcach z dnia 2 kwietnia 2015 roku w sprawie norm przydziału środków ochrony

indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Uczelni

 

            Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2183 ze zm.), art. 2378 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2016, poz. 1666 ze zm.) oraz § 115 i załącznika nr 2 rozporządzenia  Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t. j. Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz .1650 ze zm. ) zarządza się, co następuje:

 

 

§ 1

 

W załączniku Nr 1 stanowiącym Tabelę norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Uczelni wprowadza się następujące zmiany:

 

1)     dotychczasowa treść pozycji 4 otrzymuje brzmienie:

 

„4    Elektryk ( wykonujący        R-ubranie drelichowe                                                 18

      konserwacje )                      R-koszula flanelowa                                                   24

                                                  R- trzewiki sk./gum.                                                    24

                                                  O-rękawice dielektryczne                                    dyżurne

                                                  O-kalosze dielektryczne                                      dyżurne

                                                  O-szelki lub pas bezpieczeństwa                          dyżurne

                                                  O – kurtka ciepłochronna                                        4 o.z”,

 

2)     dotychczasowa treść pozycji 5 otrzymuje brzmienie:

 

5     Hydraulik                          R-ubranie drelichowe                                                     18

                                                R-trzewiki sk./gm                                                          24

                                                R-koszula flanelowa                                                       24

                                                O-rękawice gumowe                                                      12

                                                O-buty gumowe                                                             24

                                                O – kurtka ciepłochronna                                            4 o.z”,

3)     dotychczasowa treść pozycji 11 otrzymuje brzmienie:

 

„11  Malarz budowlany           R-kombinezon drelichowy                                            12

                                               R-trzewiki sk./gum.                                                      24

                                               R-czapka malarska                                                       12

                                               O-okulary ochronne                                                     d.z.

                                               O-półmaska                                                                 d.z.

                                               O – kurtka ciepłochronna                                            4 o.z”,

 

4)     dotychczasowa treść pozycji 26 otrzymuje brzmienie:

 

„26    Ślusarz                          R-kombinezon drelichowy                                            24

                                               R-trzewiki sk./gum.                                                      36

                                               R-koszula flanelowa                                                     24

                                               O-ochronniki słuchu                                                     d.z.

                                               O-okulary ochronne                                                     d.z.

            O – kurtka ciepłochronna                                            4 o.z”.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2018-02-15 07:52:38
Data aktualizacji:2018-02-15 08:01:12

Liczba wyświetleń strony: 1125

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka