Zarządzenie Nr 74/2018

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 25 października 2018 roku

 

w sprawie powołania Wydziałowych Komisji Stypendialnych w roku akademickim 2018/2019

 

Na podst. art. 23 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018, poz. 1668), art. 279, art. 280 i art. 286 ustawy przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce z dnia 3 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669), § 69 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz § 2 ust. 3, § 3 ust. 2-3 Szczegółowego trybu składania
i rozpatrywania wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego dla uczestników studiów doktoranckich UJK w Kielcach i § 4 ust. 2-3 Regulaminu składania i rozpatrywania wniosków
o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych dla uczestników studiów doktoranckich UJK w Kielcach, wprowadzonych Zarządzeniem Rektora UJK w Kielcach nr 60/2018 z dn. 27 września 2018r. zarządza się, co następuje:

 

§ 1

W Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach w roku akademickim 2018/2019 powołuje się Wydziałowe Doktoranckie Komisje Stypendialne w składzie:

 1. Wydział Humanistyczny:
 1. dr hab. Grażyna Legutko, prof. UJK- przewodnicząca,
 2. dr hab. Joanna Senderska prof. UJK,
 3. dr hab. Grzegorz Miernik, prof. UJK,
 4. dr hab. Joanna Nowakowska-Ozdoba, prof. UJK,
 5. dr hab. Alicja Gałczyńska, prof. UJK,
 6. dr hab. Jacek Pielas, prof. UJK,
 7. mgr Wioletta Szafarczyk – przedstawiciel doktorantów;

 

 1. Wydział Matematyczno-Przyrodniczy:
 1. dr hab. Tomasz Kalicki, prof. UJK - przewodniczący,
 2. dr hab. Dariusz Banaś,
 3. dr hab. Barbara Barszcz, prof. UJK,
 4. dr hab. Francesco Giacosa, prof. UJK
 5. dr hab. Stanisław Huruk, prof. UJK
 6. mgr Katarzyna Durlik - przedstawicielka doktorantów;

 

 1. Wydział Pedagogiczny i Artystyczny:
 1. prof. zw. dr hab. Małgorzata Bielecka – przewodnicząca,
 2. dr hab. Sławomir Koziej, prof. UJK,
 3. prof. zw. dr hab. Urszula Ślusarczyk,
 4. prof. zw. dr hab. Jolanta Szempruch,

  5) mgr Katarzyna Sadrak - przedstawicielka doktorantów,

  6) mgr Ewelina Brzyszcz - przedstawicielka doktorantów;

 

 1. Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu:
 1. dr hab. n. o zdrowiu Edyta Suliga, prof. UJK - przewodnicząca,
 2. dr hab. n. hum. Grażyna Nowak-Starz, prof. UJK,
 3. dr hab. n. o kf. Jacek Wilczyński, prof. UJK,
 4. mgr Monika Wawszczak - przedstawicielka doktorantów.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2018-10-31 11:41:16
Zaktualizował w BIP:Wójcik Marcin
Data aktualizacji:2018-11-26 08:02:38

Liczba wyświetleń strony: 872

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka