Zarządzenie Nr 62/2018

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 1 października 2018 roku

 

w sprawie zmiany struktury organizacyjnej Wydziału Nauk Społecznych Filii UJK
w Piotrkowie Trybunalskim

 

 

           Na podstawie § 14 ust. 7  Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§1     

 

W strukturze Wydziału Nauk Społecznych na wniosek Rady Wydziału Nauk Społecznych z dnia 21 września 2018 roku, dokonuje się poniższych zmian:

  1. likwiduje się Pracownię Wychowania Estetycznego,
  2. przekształca się Zakład Pedagogiki Zdrowia i Wychowania Fizycznego w Pracownię Pedagogiki Zdrowia i Wychowania Fizycznego.

 

 

§2

 

Po wprowadzeniu zmian, o których mowa w § 1,  dotychczasową treść § 2 zarządzenia nr 12/2013  rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 7 marca 2013 roku w sprawie struktury organizacyjnej Filii w Piotrkowie Trybunalskim zastępuje się treścią w brzmieniu:

 

 

„§2

 

W skład Wydziału Nauk Społecznych wchodzą:

  1. Instytut Nauk Pedagogicznych

1)    Zakład Historii Oświaty i Wychowania oraz Teorii Kształcenia,

2)    Zakład Pedagogiki Opiekuńczo - Wychowawczej i Resocjalizacyjnej,

3)    Zakład Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej oraz Metodologii Badań Społecznych,

4)    Zakład Psychologii,

5)    Pracownia Pedagogiki Zdrowia i Wychowania Fizycznego,

 

  1. Katedra Ekonomii i Zarządzania,
  2. Katedra Bezpieczeństwa Narodowego.”.

 

§3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2018-10-10 09:46:29
Zaktualizował w BIP:Wójcik Marcin
Data aktualizacji:2018-11-26 08:03:59

Liczba wyświetleń strony: 747

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka