Zarządzenie Nr 13/2018


Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 26 lutego 2018 r.


w sprawie określenia regulaminu Konkursu z zakresu promowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia dla studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w roku akademickim 2017/2018
 

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 3a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 2183 ze zm.) w związku z § 4 ust. 1 pkt 4 Uchwały Senatu Nr 84/2017 z dnia 28 września 2017 r. w sprawie Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia, zarządza się co następuje:

 

§ 1

1.    Określa się Regulamin Konkursu z zakresu promowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia dla studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych  Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2.    Regulamin, o którym mowa w ust.1 obowiązuje w  roku akademickim 2017/2018.

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2018-02-27 08:39:06
Data aktualizacji:2018-02-27 08:39:06

Liczba wyświetleń strony: 1649

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka