Zarządzenie Nr 90/2018

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 30 listopada 2018 roku

 

w sprawie wzoru karty przedmiotu

 

 

            Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668) oraz § 69 ust. 3 pkt 5 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach  zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

  1. Wprowadza się wzór karty przedmiotu, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.
  2.  Wprowadza się wzór karty przedmiotu w języku angielskim, stanowiący załącznik nr 2
    do zarządzenia.

 

§ 2

 

 

  1. Traci moc obowiązującą zarządzenie nr 104/2016 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie wzoru karty przedmiotu.
  2. W odniesieniu do programów kształcenia, zawierających karty przedmiotów określone wg zarządzenia określonego w ust. 1 i zatwierdzonych przed wejściem w życie niniejszego zarządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.
  3. Do zmiany i tworzenia nowych programów kształcenia oraz rozpoczynających się cykli kształcenia od roku akademickiego 2019/2020, stosuje się wzory kart przedmiotów określone niniejszym zarządzeniem.
  4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2018-12-06 08:06:41
Zaktualizował w BIP:Wójcik Marcin
Data aktualizacji:2018-12-07 10:44:05

Liczba wyświetleń strony: 2504

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka