Zarządzenie Nr 61/2018

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 27 września 2018 roku

 

w sprawie ustalenia stawki kalkulacyjnej za jedną godzinę pracy nauczycieli

akademickich realizowaną w ramach zajęć dydaktycznych z wyłączeniem godzin

ponadwymiarowych

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (j.t. Dz. U. 2017, poz. 2183 z późn. zm.) oraz§ 69 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

1. Ustala się stawki kalkulacyjne za jedną godzinę pracy nauczycieli akademickich realizowaną w ramach zajęć dydaktycznych z wyłączeniem godzin ponadwymiarowych w sposób określony w ust. 2 Pisma Okólnego Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 31 marca 2011 r.

2. Wykaz stawek, o których mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

1. Stawki kalkulacyjne, o których mowa w § 1 nie obejmują kosztów będących pochodnymi do wypłaty wynagrodzenia tj. dodatku za wysługę lat, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składek na fundusze ubezpieczeń społecznych wynikające z ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1778 z późn. zm.) w części pokrywanej przez pracodawcę.

2. Stawki kalkulacyjne, o których mowa w § 1 nie uwzględniają naliczeń na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i fundusz nagród.

 

§ 3

 

Zasady określone niniejszym zarządzeniem dotyczą godziny pracy nauczycieli akademickich w roku

akademickim 2018/2019.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Załącznik do Zarządzenia nr 61/2018 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 27.09.2018 roku w sprawie ustalenia stawki kalkulacyjnej za jedną godzinę pracy nauczycieli akademickich realizowaną w ramach zajęć dydaktycznych z wyłączeniem godzin ponadwymiarowych

 

 

stawka kalkulacyjna za jedną godzinę pracy nauczyciela akademickiego

stawka za jedną godzinę dydaktyczną

stawka za jedną godzinę pracy naukowej

stawka za jedną godzinę pracy organizacyjnej

profesor zwyczajny           

494

247

148,2

98,8

profesor nadzwyczajny posiadający tytuł naukowy

379

189,5

113,7

75,8

profesor nadzwyczajny        

374

187

112,2

74,8

adiunkt (dr hab)             

237

118,5

71,1

47,4

adiunkt                      

206

103

61,8

41,2

asystent                     

142

71

42,6

28,4

docent                       

172

120,4

nie dotyczy

51,6

starszy wykładowca  (dr)     

128

89,6

nie dotyczy

38,4

starszy wykładowca           

101

70,7

nie dotyczy

30,3

wykładowca                   

81

56,7

nie dotyczy

24,3

instruktor                   

54

37,8

nie dotyczy

16,2

lektor                       

54

37,8

nie dotyczy

16,2

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2018-10-05 10:21:43
Zaktualizował w BIP:Wójcik Marcin
Data aktualizacji:2018-11-26 08:05:08

Liczba wyświetleń strony: 991

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka