Zarządzenie Nr 44/2018

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 28 czerwca 2018 roku

zmieniające zarządzenie nr 15/2018 z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie wprowadzenia Regulamin projektu „Wysokiej jakości Staże dla Artystów i Pedagogów”

 

Na podstawie art. 66 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 ze zm.) i § 69 ust. 2  Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, zarządza się co następuje:

 

§ 1

  1. W zarządzeniu nr 15/2018 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
    w sprawie wprowadzenia Regulaminu projektu „Wysokiej jakości Staże dla Artystów i Pedagogów” zmienionym zarządzeniem nr 31/2018 oraz zarządzeniem 39/2018 Rektora  Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach wprowadza się następujące zmiany:
  1. dotychczasowy załącznik nr 1 zastępuje się nowym załącznikiem nr 1 „Regulamin projektu Wysokiej jakości Staże dla Artystów i Pedagogów”.
  2. dotychczasowy załącznik nr 2 zastępuję się nowym załącznikiem nr 2 „Umowa trójstronna dotyczącą realizacji stażu”.
  1. Załączniki o jakich mowa w ust 1 stanowią załącznik do niniejszego zarządzenia.
  2. Złożone dotychczas wnioski o uczestnictwo w projekcie „Wysokiej jakości Staże dla Artystów i Pedagogów” realizowanym przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego
    w Kielcach, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, przez studentów kierunków filologia polska, historia, wzornictwo, edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, praca socjalna zachowują ważność.

 

§ 2

 

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2018-07-05 11:43:06
Data aktualizacji:2018-07-05 11:43:06

Liczba wyświetleń strony: 863

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka