Zarządzenie Nr 60/2018

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 27 września 2018 roku

 

w sprawie wprowadzenia Szczegółowego trybu składania i rozpatrywania wniosków
o przyznanie stypendium doktoranckiego dla uczestników studiów doktoranckich UJK
w Kielcach
oraz Regulaminu składania i rozpatrywania wniosków o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych dla uczestników studiów doktoranckich UJK w Kielcach

 

 

Na podst. art. 279, art. 280, art. 285 i art. 286 ustawy przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 3 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669), art. 200 ust. 1-3 i 5, art. 200a, art. 195a ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 ze zm.), art. 18 ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw z dnia 23 czerwca 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1311), § 12 -15 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie studiów doktoranckich  i stypendiów doktoranckich (Dz. U. 2017 r., poz. 1696), § 69 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

  1. Wprowadza się Szczegółowy tryb składania i rozpatrywania wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego dla uczestników studiów doktoranckich UJK w Kielcach (zwany dalej Trybem rozpatrywania wniosków), stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
  2. Wprowadza się Regulamin składania i rozpatrywania wniosków o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych dla uczestników studiów doktoranckich UJK w Kielcach (zwany dalej Regulaminem), stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
  3. Wprowadza się jako obowiązujące wzory dokumentów:
  1. Wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia,
  2. Wniosek o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej                            na dofinansowanie zadań projakościowych, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego Zarządzenia,
  3. Kartę oceny wniosku o przyznanie stypendium doktoranckiego, stanowiącą załącznik nr 5                    do niniejszego Zarządzenia,
  4. Kartę oceny wniosku o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych, stanowiącą załącznik nr 6                              do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2018-10-03 09:11:37
Zaktualizował w BIP:Wójcik Marcin
Data aktualizacji:2018-11-26 08:05:14

Liczba wyświetleń strony: 1272

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka