Traci moc na podstawie zarządzenia nr 24/2021

Zmienione Zarządzeniem nr 50/2019

Zarządzenie Nr 65/2018

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 17 października 2018 roku

 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu wymiany studentów w ramach Programu Erasmus+ między Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach a uczelniami partnerskimi

 

           

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) i § 69 ust. 2  Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, zarządza się co następuje:

 

§ 1

 

Wprowadza się Regulamin wymiany studentów w ramach Programu Erasmus+ między Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach a uczelniami partnerskimi, stanowiący załącznik
nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

Traci moc obowiązującą zarządzenie nr 47/2016 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach z dnia 2 sierpnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu wymiany studentów
w ramach Programu Erasmus+ między Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach
a uczelniami partnerskimi.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Wytworzył:Rektor - prof. dr hab. Jacek Semaniak
Data wytworzenia:2018-10-17
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2018-10-19 13:03:11
Zaktualizował w BIP:Skucińska Martyna
Data aktualizacji:2021-04-19 14:00:31

Liczba wyświetleń strony: 1123

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka