Zarządzenie Nr 33/2018

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 28 maja 2018 roku

zmieniające zarządzenie Nr 67/2016 w sprawie udzielenia pełnomocnictw do podpisywania zaświadczeń potwierdzających status studenta

 

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 ze zm), § 3 ust. 3 pkt 1  rozporządzenia Ministra Edukacji i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 maja 2010 r. (t.j Dz. U. 2016 r., poz. 1 ze zm.) w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich oraz § 6 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. (Dz. U. Nr 145, poz. 1539 ze zm.) w sprawie zawiadamiania wojskowych komendantów uzupełnień o osobach podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej oraz wydawania przez pracodawców, szkoły i inne jednostki organizacyjne zaświadczeń w sprawach powszechnego obowiązku obrony zarządza się, co następuje:

 

§ 1

W § 1 zarządzenia Nr 67/2016 w sprawie udzielenia pełnomocnictw do podpisywania zaświadczeń potwierdzających status studenta  pkt 8) otrzymuje brzmienie:

„8) dla słuchaczy Międzywydziałowego Studium Wychowania Fizycznego i Sportu –  kierownik -
dr Robert Dutkiewicz.”.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2018-05-29 13:47:12
Data aktualizacji:2018-05-29 13:47:24

Liczba wyświetleń strony: 887

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka