Zarządzenie Nr 54/2018

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 29 sierpnia 2018 roku

 

 zmieniające zarządzenie nr 81/2017  z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu projektu „Pasjonaci wiedzy- moduły innowacyjnych zajęć wspierających uzdolnioną humanistycznie młodzież”

 

            Na podstawie art. 66 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 ze zm.) oraz § 69 ust. 2 Statutu  Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach,  zarządza się co następuje:

§ 1

  1. W załączniku nr 1 do zarządzenia nr 81/2017 stanowiącego regulamin projektu „Nowa Era Kształcenia” wprowadza się następującej zmiany:
  1. w § 5 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
  1. Kryteria rekrutacji:

      - ocena z ostatniego semestru z języka obcego/przedmiotu = liczba przyznanych punktów     (potwierdzeniem jest kserokopia świadectwa szkolnego);

    - udokumentowana działalność w kołach naukowych- 1pkt, organizacjach szkolnych- 1 pkt, wolontariacie- 1 pkt, inne organizacje- 1 pkt; powyżej 5 organizacji maksymalnie- 5 pkt;

     - udział w olimpiadach przedmiotowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. Dz.U. Nr 13, poz. 125 ze zm.  (poziom międzyszkolny= 1 pkt, poziom wojewódzki = 2 pkt, poziom okręgowy= 3 pkt, laureat= 5 pkt za każdy przedmiot, finalista= 4 pkt za każdy przedmiot);

 

    -udział w konkursach organizowanych przez inne podmioty (1 konkurs=1 pkt, maksymalnie 5 pkt).

 

 

„Jednolita treść regulaminu, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

Dokumenty do pobrania:

 

 

 

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2018-09-12 11:54:29
Data aktualizacji:2018-09-12 11:54:29

Liczba wyświetleń strony: 741

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka