Traci moc na podstawie zarządzenia nr 199/2020

Zarządzenie Nr 34/2018

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 30 maja 2018 roku

 

zmieniające zarządzenie Nr 74/2017 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach z dnia 11 lipca 2017 roku w sprawie Regulaminu Domu Studenta Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
(tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 ze zm.) oraz § 69 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

 1. W Regulaminie Domu Studenta Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 74/2017 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
  z dnia 11 lipca 2017 roku, uchyla się następujące załączniki:
  1. załącznik nr 3 – wniosek o przyznanie miejsca w Domu Studenta,
  2. załącznik nr 4 – wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy o przyznanie miejsca w Domu Studenta,
 2. W Regulaminie Domu Studenta Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 74/2017 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
  z dnia 11 lipca 2017 roku, wprowadza się następujące załączniki:
  1. załącznik nr 3 – wniosek o przyznanie miejsca w Domu Studenta,
  2. załącznik nr 4 – wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy o przyznanie miejsca w Domu Studenta.
 3. Nowe załączniki nr 3 i 4, o których mowa w ust.2 stanowią załączniki do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Wytworzył:Rektor - prof. dr hab. Jacek Semaniak
Data wytworzenia:2018-05-30
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2018-06-05 08:20:00
Zaktualizował w BIP:Skucińska Martyna
Data aktualizacji:2021-04-19 12:32:16

Liczba wyświetleń strony: 907

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka