Zarządzenie Nr 43/2018

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 28 czerwca 2018 roku

w sprawie zmiany struktury organizacyjnej Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego

 

Na podstawie § 14 ust. 7  i § 16 ust. 6 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach  zarządza się, co następuje:

§ 1

W strukturze Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego dokonuje się poniższych zmian:

 1. w Instytucie Edukacji Szkolnej w Zakładzie Wspomagania Rozwoju i Edukacji Dziecka likwiduje się Pracownię Przygotowania Pedagogicznego,
 2. w składzie struktury organizacyjnej Wydziału Pedagogicznego  i Artystycznego tworzy się Uniwersyteckie Centrum Edukacji Nauczycielskiej (UCEN).

 

§ 2

 

Po wprowadzeniu zmian, o których mowa w § 1,  dotychczasową treść § 1 i § 5 zarządzenia nr 82/2012 rektora Uniwersytetu  Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 28 września 2012 roku
w sprawie struktury organizacyjnej Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego zastępuje się treścią
w brzmieniu:

 

㤠1

W skład struktury organizacyjnej Wydziału Pedagogicznego  i Artystycznego  wchodzą:

 

 1. Instytut  Edukacji Muzycznej,
 2. Instytut Sztuk Pięknych,
 3. Instytut Pedagogiki i Psychologii,
 4. Instytut Edukacji Szkolnej,
 5. Uniwersyteckie Centrum Edukacji Nauczycielskiej.”

 

 

  „§ 5

W skład Instytutu Edukacji Szkolnej wchodzą:

 

 1. Zakład Auksologii.
 2. Zakład Edukacji przez Media i Sztukę.
 1. Pracownia Mediów w Edukacji,
 2. Pracownia Wychowania przez Sztukę.
 1. Zakład Edukacji Języka i Literatury.
 2. Zakład Podstaw Dydaktyki.
 3. Zakład Wczesnej Edukacji.
 4. Zakład Wspomagania Rozwoju i Edukacji Dziecka.
 1. Pracownia Diagnozy i Terapii Pedagogicznej,
 2. Pracownia Rewalidacji.”

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 października 2018r.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2018-07-04 07:55:36
Data aktualizacji:2018-07-04 07:55:36

Liczba wyświetleń strony: 891

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka