Zmienione zarządzeniami nr 31/2018, 39/201844/2018, 42/2019

 Zarządzenie Nr 15/2018

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 26 marca 2018 roku

w sprawie wprowadzenia Regulamin projektu
„Wysokiej jakości Staże dla Artystów i Pedagogów”

 

Na podstawie art. 66 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym 
(tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 ze zm.) i § 69 ust. 2  Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, zarządza się co następuje:

 

§ 1

1.      Wprowadza się Regulamin, określający zasady uczestnictwa w projekcie „Wysokiej jakości Staże dla Artystów i Pedagogów” realizowanym przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

2.      Regulamin, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Wytworzył:Rektor - prof. dr hab. Jacek Semaniak
Data wytworzenia:2018-03-26
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2018-03-28 13:16:25
Zaktualizował w BIP:Skucińska Martyna
Data aktualizacji:2021-04-19 12:29:09

Liczba wyświetleń strony: 955

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka