Zarządzenie Nr 79/2018

 

Rektora  Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 31 października 2018 roku

 

w sprawie zmiany struktury organizacyjnej w Instytucie Matematyki Wydziału Matematyczno - Przyrodniczego

 

 

 

           Na podstawie § 14 ust. 7 i § 16 ust. 6  Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

W strukturze organizacyjnej Instytutu Matematyki  Wydziału Matematyczno – Przyrodniczego na wniosek Rady Wydziału Matematyczno - Przyrodniczego, dokonuje się poniższych zmian:

 

 1. likwiduje się Zakład Matematyki Stosowanej,
 2. przekształca się Zakład Rachunku Prawdopodobieństwa i Statystyki w Zakład Matematyki Stosowanej i Probabilistyki

 

 

§2

 

Po wprowadzeniu zmian, o których mowa w §1, struktura organizacyjna Wydziału Matematyczno – Przyrodniczego przedstawia się następująco:

 

㤠1

 

W skład struktury organizacyjnej Wydziału Matematyczno – Przyrodniczego wchodzą:

 1. Instytut Matematyki,
 2. Instytut Fizyki,
 3. Instytut Biologii,
 4. Instytut Chemii,
 5. Instytut Geografii,
 6. Katedra Ochrony i Kształtowania Środowiska,
 7. Ogród Botaniczny.

 

§ 2

 

W skład Instytutu Matematyki wchodzą:

 1. Zakład Analizy Matematycznej,
 2. Zakład Algebry, Geometrii i Topologii,
 3. Zakład Matematyki Stosowanej i Probabilistyki.

 

§ 3

 

W skład Instytutu Fizyki wchodzą:

1. Zakład Fizyki Teoretycznej,

2. Zakład Fizyki Atomowej,

3. Zakład Fizyki Jądrowej,

4. Zakład Fizyki Molekularnej,

5. Zakład Astrofizyki,

6. Zakład Fizyki Medycznej,

7. Zakład Fizyki Komputerowej,

8. Zakład Informatyki,

9. Laboratorium Metod Rentgenowskich.

 

§ 4

 

W skład Instytutu Biologii wchodzą:

 1. Zakład Anatomii Porównawczej Kręgowców,
 2. Zakład Biochemii i Genetyki,
 3. Zakład Botaniki,
 4. Zakład Biologii Komórki i Mikroskopii Elektronowej,
 5. Zakład Mikrobiologii,
 6. Zakład Ekologii i Ochrony Środowiska,
 7. Zakład Fizjologii Zwierząt,
 8. Zakład Zoologii i Dydaktyki Biologii,
 9. Zakład Ochrony Przyrody i Fizjologii Roślin,
 10. Zakład Radiobiologii i Immunologii. 

 

§ 5

 

W skład Instytutu Chemii wchodzą:

 1. Zakład Chemii Fizycznej,
 2. Zakład Chemii Nieorganicznej,
 3. Zakład Chemii Analitycznej,
 4. Zakład Technologii Chemicznej,
 5. Zakład Chemii Organicznej,
 6. Zakład Fizyki Chemicznej,
 7. Zakład Geochemii i Ochrony Środowiska.

 

§ 6

 

W skład Instytutu Geografii wchodzą:

1. Zakład Hydrologii i Geoinformacji,

2. Zakład Geomorfologii, Geoarcheologii i Kształtowania Środowiska,

3. Zakład Badań Regionalnych i Gospodarki Przestrzennej,

4. Zakład Geografii Społeczno – Ekonomicznej,

5. Zakład Turystyki i Dydaktyki Geografii, 

6. Zakład Geoturystyki i Geologii Środowiskowej,

7. Zespół Laboratoriów Naukowo-Dydaktycznych Instytutu Geografii.

 

§ 7

 

W skład Katedry Ochrony i Kształtowania Środowiska wchodzi;

1. Zakład Biogeochemii Ekosystemów Lądowych,

2. Zakład Geoekologii i Monitoringu Środowiska,

3. Pracownia Ochrony Gleb i Krajobrazu Kulturowego,

4. Stacja Monitoringu.”

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2018-11-06 12:08:39
Zaktualizował w BIP:Skucińska Martyna
Data aktualizacji:2020-01-28 12:13:21

Liczba wyświetleń strony: 769

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka