Zarządzenie Nr 42/2019

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 9 maja 2019 roku

 

zmieniające zarządzenie nr 15/2018 z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie wprowadzenia Regulamin projektu „Wysokiej jakości Staże dla Artystów i Pedagogów”

 

Na podstawie art. 23 ust 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) i § 69 ust. 2  Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, zarządza się co następuje:

 

§ 1

  1. W zarządzeniu nr 15/2018 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
    w sprawie wprowadzenia Regulaminu projektu „Wysokiej jakości Staże dla Artystów i Pedagogów” zmienionym zarządzeniami nr 31/2018, zarządzeniem 39/2018, zarządzeniem nr 44/2018 Rektora  Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach wprowadza się następujące zmiany:
  1. dotychczasowy załącznik nr 1 zastępuje się nowym załącznikiem nr 1 „Regulamin projektu Wysokiej jakości Staże dla Artystów i Pedagogów”.
  2. dotychczasowy załącznik nr 2 zastępuję się nowym załącznikiem nr 2 „Umowa trójstronna dotyczącą realizacji stażu”.
  1. Załączniki o których  mowa w ust 1 i 2 stanowią załącznik do niniejszego zarządzenia.


§ 2

 

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 06.05.2019 r.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2019-05-13 08:11:23
Data aktualizacji:2019-05-13 08:11:24

Liczba wyświetleń strony: 991

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka