Zarządzenie Nr 56/2019

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 9 lipca 2019 roku

 

zmieniające zarządzenie Nr 67/2018 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach z dnia 17 października 2018 roku w  sprawie wprowadzenia Regulamin wymiany nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach Programu Erasmus+

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) i § 69 ust. 2  Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, zarządza się co następuje:

 

§ 1

 

W Regulaminie wymiany nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych
w ramach Programu Erasmus+, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 67/2018 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 17 października 2018, uchyla się załącznik
nr 3 - Umowa na wyjazd nauczyciela akademickiego (STA) w programie Erasmus+ do krajów programu.

 

§ 2

 

W Regulaminie wymiany nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych
w ramach Programu Erasmus+ między Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 67/2018 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach z dnia 17 października 2018,wprowadza się załącznik nr 3 – Umowa na wyjazd nauczyciela akademickiego (STA) w programie Erasmus+ do krajów programu w brzmieniu nadanym niniejszym zarządzeniem.

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2019-07-11 09:38:28
Data aktualizacji:2019-07-11 09:38:29

Liczba wyświetleń strony: 906

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka