Zarządzenie Nr 111/2019

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z  dnia 31 października 2019 roku

 

uchylające zarządzenie Nr 73/2018 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach z dnia 25 października 2018 roku w sprawie powołania w UJK pełnomocników ds. dyscyplin naukowych, w których prowadzona jest działalność naukowa oraz zarządzenie Nr 8/2019 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach z dnia 4 lutego 2019 roku zmieniającego zarządzenie Nr 73/2018 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 25 października 2018 roku
w sprawie powołania w UJK pełnomocników ds. dyscyplin naukowych, w których prowadzona jest działalność naukowa

 

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2) Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 roku (t.j. Dz.U z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) i § 28 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, zarządza się, co następuje: 

 

§ 1

Z dniem 1 listopada 2019 r. traci moc Zarządzenie Nr 73/2018 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 25 października 2018 roku w sprawie powołania w UJK pełnomocników ds. dyscyplin naukowych, w których prowadzona jest działalność naukowa oraz Zarządzenie Nr 8/2019 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 4 lutego 2019 roku zmieniającego Zarządzenie Nr 73/2018 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 25 października 2018 roku w sprawie powołania w UJK pełnomocników ds. dyscyplin naukowych, w których prowadzona jest działalność naukowa.

 

§ 2

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2019-11-07 13:53:14
Data aktualizacji:2019-11-07 13:53:14

Liczba wyświetleń strony: 994

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka