Zarządzenie Nr 12/2019

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 15 lutego 2019 roku

 

zmieniające Zarządzenie Nr 80/2018 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
w sprawie liczby oraz wysokości stypendium doktoranckiego dla uczestników studiów doktoranckich w UJK w roku akademickim 2018/2019

 

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2) Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 roku (Dz.U z 2018 r. poz. 1668) , § 69 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz § 2 Szczegółowego trybu składania i rozpatrywania wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego dla uczestników studiów doktoranckich UJK w Kielcach, wprowadzonego Zarządzeniem Rektora UJK nr 60/2018 z dn. 27 września 2018 r. zarządza się, co następuje:

 

§ 1

W Zarządzeniu Nr 80/2018 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w sprawie liczby oraz wysokości stypendium doktoranckiego dla uczestników studiów doktoranckich w UJK w roku akademickim 2018/2019 dodaje się punkt 4 w treści:

 

Lp.

Wydział

I rok

II rok

III rok

IV rok

4

Wydział Pedagogiczny i Artystyczny

0

0

4

2

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2019-02-18 14:30:18
Zaktualizował w BIP:Wójcik Marcin
Data aktualizacji:2019-02-18 14:36:04

Liczba wyświetleń strony: 1224

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka