Zarządzenie Nr 13/2019

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 15 lutego 2019 roku

 

zmieniające Zarządzenie nr 81/2018 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach w sprawie liczby doktorantów uprawnionych do otrzymania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w UJK oraz wysokości zwiększenia w roku akademickim 2018/2019

 

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2) Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 roku (Dz.U z 2018 r. poz. 1668), § 69 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz § 2 Regulaminu składania i rozpatrywania wniosków o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych dla uczestników studiów doktoranckich UJK w Kielcach, wprowadzonego o Zarządzeniem Rektora UJK nr 60/2018 z dn. 27 września 2018 r. zarządza się,  co następuje:

§ 1

W Zarządzeniu Nr 81/2018 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w sprawie liczby doktorantów uprawnionych do otrzymania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w UJK oraz wysokości zwiększenia w roku akademickim 2018/2019 dodaje się punkt 4 w treści:

p.

Wydział

I rok

II rok

III rok

IV rok

4

Wydział Pedagogiczny i Artystyczny

0

0

8

2

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2019-02-18 14:31:25
Zaktualizował w BIP:Wójcik Marcin
Data aktualizacji:2019-02-18 14:36:10

Liczba wyświetleń strony: 1128

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka