Zarządzenie Nr 74/2019

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 26 września 2019 roku

uchylające Zarządzenie Nr 91/2018 w sprawie  wzoru oświadczenia dla osób innych niż nauczyciele akademiccy, prowadzących zajęcia dydaktyczne w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) oraz art. 96 pkt 14) lit. c) ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz. U. 2019 poz. 534) zarządza się co następuje:

 

§ 1

Uchyla się Zarządzenie nr 91/2018 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia
7 grudnia 2018 roku w sprawie wzoru oświadczenia dla osób innych niż nauczyciele akademiccy, prowadzących zajęcia dydaktyczne w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2019-09-27 12:47:47
Zaktualizował w BIP:Baran Grzegorz
Data aktualizacji:2019-09-27 12:49:25

Liczba wyświetleń strony: 968

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka