Zarządzenie Nr 49/2019

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 14 czerwca  2019 roku

 

zmieniające zarządzenie Nr 66/2018 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach z dnia 17 października 2018 roku sprawie wprowadzenia Regulaminu wyjazdów studentów Uniwersytetu na praktykę zagraniczną w ramach Programu Erasmus+ do instytucji partnerskiej oraz zasad przyjazdów studentów zagranicznych na praktykę do Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) i § 69 ust. 2  Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, zarządza się co następuje:

 

§ 1.

W Regulaminie wymiany studentów w ramach Programu Erasmus+ między Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 66/2018 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 17 października 2018, uchyla się załączniki:

  1. Załącznik nr 3 - Umowa na wyjazd studenta na praktykę w programie Erasmus + do krajów programu w roku akademickim 2018/2019.
  2. Załącznik nr 4 - Umowa na wyjazd studenta na praktyki, który spełniając wymagania programu Erasmus+ otrzymuje dofinansowanie z funduszy PO WER w roku akademickim 2018/2019.

 

§ 2.

W Regulaminie wymiany studentów w ramach Programu Erasmus+ między Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 66/2018 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 17 października 2018, wprowadza się załączniki:

  1. Załącznik nr 3 – Umowa na wyjazd studenta na praktykę w programie Erasmus + do krajów programu w roku akademickim 2019/2020;
  2. Załącznik nr 4 - Umowa na wyjazd studenta na praktyki, który spełniając wymagania programu Erasmus+ otrzymuje dofinansowanie z funduszy PO WER w roku akademickim 2019/2020;

w brzmieniu nadanym niniejszym zarządzeniem.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2019-06-18 08:13:48
Data aktualizacji:2019-06-18 08:13:48

Liczba wyświetleń strony: 926

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka