Uchwała Nr 149/2012

 

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 29 listopada 2012 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na zakup lokali mieszkalnych

 

 

Na podstawie § 59 ust. 2 pkt 18 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

  1. Senat Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach wyraża zgodę na:

 

1)      wszczęcie postępowania w sprawie zakupu przez Uczelnię dwóch lokali mieszkalnych o powierzchni nie większej niż 40 m2,

2)      zakup w wyniku przeprowadzonego postępowania, o którym mowa  w ust. 1, dwóch lokali mieszkalnych wraz z prawem do nieruchomości w części wspólnej,
na której te lokale mieszkalne są zlokalizowane.

 

  1. Zakupione mieszkania zostaną przeznaczone na zapewnienie mieszkań dla kadry naukowo-dydaktycznej.

 

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-12-12 09:29:39
Data aktualizacji:2013-01-07 08:22:05

Liczba wyświetleń strony: 1408

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka