Uchwała Nr 8/2012

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 23 lutego 2012 roku

 

w sprawie utworzenia, zmiany nazwy i zniesienia specjalności 

 

            Na podstawie § 59 ust.1 Statutu Uniwersytetu  Jana Kochanowskiego w Kielcach, uchwala się co następuje:

 

§ 1

Na Wydziale Zarządzania i Administracji od roku akademickiego 2012/2013 na studiach drugiego stopnia tworzy się w ramach kierunku ekonomia specjalności:

1)        ekonomika hotelarstwa i obsługa ruchu turystycznego,

2)        ekonomika przemysłu i usług.

 

§ 2

1.    Na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym od roku akademickiego 2012/2013 na studiach pierwszego stopnia likwiduje się w ramach kierunku chemia specjalność chemia materiałów supramolekularnych.

2.    Na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym od roku akademickiego 2012/2013 na studiach drugiego stopnia likwiduje się w ramach kierunku chemia specjalność chemia materiałów nano-
i supramolekularnych.

3.    Na Wydziale Zarządzania i Administracji od roku akademickiego 2012/2013 na studiach pierwszego stopnia likwiduje się w ramach kierunku ekonomia specjalność ekonomika hotelarstwa i obsługa ruchu turystycznego.

 

§ 3

1.    Na Wydziale Filologiczno-Historycznym od roku akademickiego 2012/2013 na studiach  pierwszego stopnia zmienia się w ramach kierunku filologia polska specjalność filologia polska
z kulturoznawstwem  
na filologia polska z wiedzą o kulturze.

2.    Na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym od roku akademickiego 2012/2013 na studiach pierwszego i drugiego stopnia zmienia się w ramach kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych nazwy specjalności:

1)   malarstwo sztalugowe  na media malarskie,

2)   małe formy rzeźbiarskie na media rzeźbiarskie,

3)   grafika warsztatowa na media graficzne.

3.      Na Wydziale Zarządzania i Administracji od roku akademickiego 2012/2013 na studiach drugiego stopnia zmienia się w ramach kierunku ekonomia nazwę specjalności gospodarka regionalna  
na  gospodarka lokalna i finanse samorządowe.

4.      Na Wydziale Zarządzania i Administracji od roku akademickiego 2012/2013 na studiach pierwszego stopnia zmienia się w ramach kierunku zarządzanie nazwę specjalności zarządzanie
i ewidencja operacji gospodarczych
na zarządzanie finansami i rachunkowość.

5.      Na Wydziale Zarządzania i Administracji od roku akademickiego 2012/2013 na studiach drugiego stopnia zmienia się w ramach kierunku zarządzanie nazwę specjalności operacje gospodarcze
w zarządzaniu
na controlling i rachunkowość.

6.      Na Wydziale Zarządzania i Administracji od roku akademickiego 2012/2013 na studiach pierwszego stopnia zmienia się w ramach kierunku politologia nazwę specjalności służby społeczne  na  polityka społeczno-gospodarcza.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Posiedzenia Senatu


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-07 08:22:05

Liczba wyświetleń strony: 1926

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka