Uchwała Nr   14 /2012

 

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia  29 marca 2012 roku

 

w sprawie utworzenia specjalności 

 

            Na podstawie § 59 ust.1 Statutu Uniwersytetu  Jana Kochanowskiego w Kielcach, uchwala się co następuje:

 

§ 1

 

1.    Na Wydziale Filologiczno-Historycznym od roku akademickiego 2012/2013 na studiach pierwszego stopnia tworzy się w ramach kierunku filologia polska specjalność filologia polska z twórczym pisaniem.

2.    Na Wydziale Filologiczno-Historycznym od roku akademickiego 2012/2013 na studiach  drugiego stopnia tworzy się w ramach kierunku filologia polska specjalność filologia polska z edytorstwem.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-07 08:22:05

Liczba wyświetleń strony: 2336

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka