zmieniona uchwałą nr 55/2014  
Uchwała  Nr 159/2012
Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
z dnia 20 grudnia 2012 roku
 
w sprawie określenia liczby członków Senackiej Komisji Dydaktyki i Spraw Studenckich
 
       Na podstawie § 64 ust. 1 i 2 oraz § 67 pkt 4) Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach oraz § 25 ust. 2 Regulaminu Obrad Organów Kolegialnych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, uchwala się, co następuje:
 
§1
 
Senat Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach określa liczbę członków Senackiej Komisji Dydaktyki i Spraw Studenckich na 19 osób.
 
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2013-01-07 08:35:15
Data aktualizacji:2014-06-26 14:44:39

Liczba wyświetleń strony: 1369

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka