Uchwała Nr 170/2012
 
Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
 
z dnia 20 grudnia 2012 roku
 
w sprawie uchwalenia planu rzeczowo-finansowego na 2013 rok
 
Na podstawie art. 100 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) oraz § 59 ust.3 pkt 1 i § 179 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:
 
§1
 
Uchwala się plan rzeczowo-finansowy Uczelni na 2013 rok, stanowiący załącznik do uchwały.
 
§2
 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 

Załączniki w wersji papierowej dostępne w pok. 113  w Biurze Organizacyjno-Prawnym  UJK

 

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2013-01-07 08:56:11
Zaktualizował w BIP:Wójcik Marcin
Data aktualizacji:2019-12-10 13:06:36

Liczba wyświetleń strony: 1504

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka