Uchwała Nr 150/2012

 

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 29 listopada 2012 roku

 

w sprawie wyboru biegłego rewidenta

 

Na podstawie art. 62 ust. 1 i ust.3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo
o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz.1365 ze zm.),  art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2009r. Nr 152 poz. 1223 z późn. zm.) oraz § 59 ust. 2 pkt 19
i ust. 3 pkt 1
Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
uchwala się, 
co następuje:

 

 

§ 1

 

Badanie sprawozdania finansowego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach za rok 2012 przeprowadzi JUCHIEWICZ AUDYT CONSULTING Sp. Komandytowa z siedzibą w Kielcach, ul. Starodomaszowska 30/52.

 

 

§2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-12-12 09:34:32
Data aktualizacji:2013-01-07 10:28:23

Liczba wyświetleń strony: 1651

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka