Zmiany w uchwale 78/2015

 

 Uchwała Nr 129/2012

 

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

w Kielcach

 

z dnia 3 września  2012 roku

 

w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich

 

 

Na podstawie art. 143 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym  
(Dz.U. Nr  164, poz. 1365 ze zm.),
§ 59 ust. 2 pkt 15) oraz § 155  ust. 1,2 i ust. 5 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Senat Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach powołuje na członków Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich, na okres kadencji Senatu 2012-2016, następujące osoby:

 

1.      prof. zw. dr hab. Stanisław Wiech – przewodniczący,

2.      dr hab. Barbara Gawdzik,

3.      dr hab. Edyta Suliga,

4.      dr hab. Bożena Zawadzka prof. UJK – zastępca przewodniczącego,

5.      dr hab. Irena Fudali prof. UJK,

6.      dr hab. Arkadiusz Adamczyk prof. UJK– zastępca przewodniczącego,

7.      dr hab. Helena Marzec prof. UJK,

8.      Łukasz Kowalczyk (student),

9.      Grzegorz Rykowski (doktoranci).

 

 

§ 2

 

Senat Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach powołuje prof. zw. dr hab. Stanisława Wiech, na funkcję przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich, na okres kadencji Senatu 2012-2016.

 

 

§ 3

 

Senat Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach powołuje dr hab. Bożenę Zawadzką prof. UJK, na funkcję zastępcy przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich, na okres kadencji Senatu 2012-2016.

 

§ 4

 

Senat Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach powołuje dr hab. Arkadiusza Adamczyka prof. UJK, na funkcję zastępcy przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich, na okres kadencji Senatu 2012-2016.

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2015-12-21 09:20:13

Liczba wyświetleń strony: 1713

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka