Traci moc na podstawie uchwały nr 50/2016

Uchwała Nr 74 /2012

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia  31 maja  2012 roku

w sprawie określenia efektów kształcenia przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela


Na podstawie art. 9 c ustawy z   dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365 ze zm.) oraz § 59 ust. 2 pkt 6 lit. b Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, uchwala się co następuje:

 

§ 1

1.      Określa się efekty kształcenia przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela na poziomie studiów pierwszego stopnia, stanowiące załącznik nr 1 do uchwały.

2.      Określa się efekty kształcenia przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela na poziomie studiów drugiego stopnia, stanowiące załącznik nr 2 do uchwały.

 
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2016-08-31 10:28:22

Liczba wyświetleń strony: 1633

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka