Uchwała Nr 168/2012
 
Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach
 
z dnia 20 grudnia 2012 roku
 
w sprawie wyboru przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego
Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej Uniwersytetu dla Doktorantów
 
 
Na podstawie § 59 ust. 2 pkt 15) oraz § 168 ust. 2 pkt 2), ust. 4 i ust. 6 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:
 
§ 1
 
Senat Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach wybiera dr hab. Lidię Michalską-Brachę prof. UJK na funkcję przewodniczącej Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej Uniwersytetu dla Doktorantów.
 
§ 2
 
Senat Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach wybiera dr hab. inż. Annę Świercz prof. UJK na funkcję zastępcy przewodniczącej Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej Uniwersytetu dla Doktorantów.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2013-01-07 08:51:42
Data aktualizacji:2013-01-07 11:09:11

Liczba wyświetleń strony: 1384

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka