zmiany w Uchwałe  Nr 34/2013

Uchwała  Nr 132/2012

 

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 27 września 2012 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu obrotowego w rachunku bieżącym

 

       Na podstawie § 59 ust. 1 i ust.2 pkt 18) Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się co następuje:

 

§1

 

Senat Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach wyraża zgodę na zaciągnięcie od dnia 01.01.2013r. kredytu obrotowego w rachunku bieżącym w wysokości 6 000 000,00 PLN,
z terminem spłaty kredytu do dnia 30.12.2017r. Kredyt przeznaczony będzie na pokrycie zobowiązań płatniczych z tytułu prowadzonej działalności statutowej.

 

§2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-06-03 10:54:28

Liczba wyświetleń strony: 1398

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka