Uchwała Nr 112/2012

 

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 21 czerwca 2012 roku

 

 

w sprawie zmiany uchwały Nr 27/2011 z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie warunków
i trybu przyjęć na I rok studiów doktoranckich stacjonarnych w zakresie historii
i językoznawstwa na Wydziale Humanistycznym w roku akademickim 2012/2013

 

 

Na podstawie art.196 ust.1 w zw. z art. 169 ust.2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo
o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

W § 9 uchwały Nr 27/2011 z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie warunków i trybu przyjęć na I rok studiów doktoranckich stacjonarnych w zakresie historii i językoznawstwa na Wydziale Humanistycznym w roku akademickim 2012/2013 dotychczasową treść ust. 2 pkt 1) zastępuje się treścią w brzmieniu:

„1) 60 osób na studia w zakresie historii, ”.

 

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-07 08:22:05

Liczba wyświetleń strony: 1555

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka