Uchwała Nr 160/2012
Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
z dnia 20 grudnia 2012 roku
 
w sprawie uzupełnienia składu Senackiej Komisji Dydaktyki i Spraw Studenckich
 
       Na podstawie § 64 ust. 1 i 2 oraz § 67 pkt 4) Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach oraz § 25 ust. 2 i § 28 ust. 3 Regulaminu Obrad Organów Kolegialnych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, uchwala się, co następuje:
 
§ 1
 
Senat Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uzupełnia skład Senackiej Komisji Dydaktyki
i Spraw Studenckich poprzez dokonanie wyboru:
  1. dr Mirosławy Parlak,
  2. mgr Ireny Tośty.
 
§ 2
 
Skład Senackiej Komisji Dydaktyki i Spraw Studenckich uwzględniający postanowienia § 1
przedstawia się następująco:
 
1. dr Marta Repelewicz – przewodniczący,
2. dr hab. Marek Dutkiewicz prof. UJK,
3. prof. zw. dr hab. Andrzej Felchner,
4. dr Tomasz Chrząstek,
5. dr Dorota Kozieł,
6. prof. dr hab. Waldemar Kowalski,
7. dr hab. Lidia Michalska–Bracha prof. UJK,
8. dr Maria Obrusznik-Partyka,
9. Mateusz Pawlusiński (student),
10. dr Mirosława Parlak,
11.  dr Rafał Pawłowski,
12.  dr Mirosław Rutkowski,
13.  dr hab. Anna Świercz prof. UJK,
14.  mgr Agnieszka Świerczek,
15.  mgr Irena Tośta,
16.  dr hab. Jacek Wilczyński prof. UJK,
17.  dr Agnieszka Zaremba,
18.  prof. Piotr Zbróg,
19.  dr hab. Monika Szpringer prof. UJK.
 
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2013-01-07 08:37:21
Data aktualizacji:2013-01-07 11:25:52

Liczba wyświetleń strony: 1454

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka