Uchwała  Nr 134/2012

 

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 27 września 2012 r.

 

w sprawie określenia wymiaru zajęć dydaktycznych dla rektora

 

 

            Na podstawie art. 130  ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym
(Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), na podstawie  § 59 ust.2 pkt 2 lit. f) oraz § 147 ust.1 i ust.2
pkt 1) Statutu, uchwala się co następuje:

 

 

§ 1

 

Roczny wymiar zajęć dydaktycznych rektora wynosi 90 godzin.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-07 08:22:05

Liczba wyświetleń strony: 1584

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka