Uchwała Nr 161/2012
Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
z dnia 20 grudnia 2012 roku
 
w sprawie wyboru Komisji Dyscyplinarnej Uniwersytetu dla Studentów
 
 
Na podstawie § 59 ust. 2 pkt 15) oraz § 163 ust. 2 pkt 1) i ust. 3 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:
 
§ 1
 
Senat Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, wybiera na członków Komisji Dyscyplinarnej Uniwersytetu dla Studentów, następujące osoby:
 
1)               dr Rafał Kozłowski,      
2)   dr Joanna Grzela,
3)   dr hab. n. o kf. Jacek Wilczyński prof. UJK,
4)   dr Janusz Budziński     
5)   dr Tomasz Chrząstek,
6)   dr Joanna Karczewska,
7)   dr Ewa Krochmalska – Gawrosińska,
8)   Marek Borowski,
9)   Łukasz Kowalczyk,
10)  Justyna Krząpa,
11)  Michał Łasiński,
12)  Mateusz Pawlusiński,
13)  Dominika Pastucha,
14) Mariusz Stasiak.
 
 
§ 2
 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2013-01-07 08:38:37
Data aktualizacji:2013-01-07 11:03:45

Liczba wyświetleń strony: 1453

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka