Uchwała Nr 20/2012

 

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

w Kielcach

 

z dnia 26 kwietnia  2012 roku

 

w sprawie zmiany składu Komisji Dyscyplinarnej Uniwersytetu dla Studentów

 

 

Na podstawie § 59 ust. 2 pkt 15) oraz § 163 ust. 2 pkt 1) i ust. 3 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Senat Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, odwołuje ze składu Komisji Dyscyplinarnej Uniwersytetu dla Studentów następujące osoby:

 

1)      Damian Ciura,

2)      Paweł Czerpak,

3)      Kamil Matejkiewicz,

4)      Paweł Sobota.

 

§ 2

 

Senat Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach powołuje na członków Komisji Dyscyplinarnej Uniwersytetu dla Studentów następujące osoby:

1)      Marek Borowski,

2)      Łukasz Kowalczyk,

3)      Grzegorz Siemian,

4)      Kamil Stanos.

 

§ 3

 

Skład Komisji Dyscyplinarnej Uniwersytetu dla Studentów powołanej uchwałą nr 74/2008 z dnia
30 października 2008 roku w sprawie powołania składu Komisji Dyscyplinarnej Uniwersytetu dla Studentów, z uwzględnieniem zmian wynikających z §1 i §2 jest następujący: 

1)      dr Bartłomiej Zapała – przewodniczący,

2)      dr Tomasz Chrząstek – zastępca przewodniczącego,

3)      prof. Grażyna Nowak – Starz,

4)      dr Janusz Budziński,

5)      dr Anna Dębska,

6)      dr Justyna Dobrołowicz,

7)      dr Kazimiera Dyrda,

8)      Marek Borowski,

9)      Łukasz Kowalczyk,

10)  Karol Gnat,

11)  Grzegorz Siemian,

12)  Mateusz Pawlusiński,

13)  Kamil Stanos,

14)  Bogumił Sobczyk.

 

§ 4

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-07 08:22:05

Liczba wyświetleń strony: 1825

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka