Uchwała  Nr 153/2012

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 z dnia 20 grudnia 2012 roku

w sprawie wygaśnięcia mandatu członka Senackiej Komisji Rozwoju, Budżetu
i Finansów

 

       Na podstawie § 108 ust. 1 pkt 3 i pkt 5 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:


§ 1

 

Senat Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, stwierdza wygaśnięcie mandatu członka  Senackiej Komisji Rozwoju, Budżetu i Finansów następującym osobom:

  1. dr hab. Barbara Barszcz prof. UJK,
  2. dr hab. Barbara Zbroińska,
  3. Arkadiusz Żurawski.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2013-01-07 08:22:05
Data aktualizacji:2013-01-07 09:46:40

Liczba wyświetleń strony: 1388

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka