Uchwała Nr 71 /2012

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia  31 maja  2012 roku

w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku ekonomia

na poziomie drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim 


Na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 2 ustawy z   dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365 ze zm.) oraz § 59 ust. 2 pkt 6 lit. b Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, uchwala się co następuje:

 

§ 1

Na Wydziale Zarządzania i Administracji określa się efekty kształcenia dla kierunku studiów ekonomia na poziomie drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim, stanowiące załącznik do uchwały.

 
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-05-27 14:29:42

Liczba wyświetleń strony: 1506

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka