Uchwała Nr 151/2012

 

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 29 listopada 2012 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy z ABF Pharmaceutical Services GmbH

 

 

                Na podstawie  art. 62 ust. 1 ustawy z  dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz § 59 ust.2 pkt 2 lit. d) Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§1

 

Senat wyraża zgodę na zawarcie przez rektora umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach a ABF Pharmaceutical Services GmbH z siedzibą w Altmannsdorfer Straße 104, 1120 Wiedeń, Austria.

 

§2

 

Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia.

 

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-12-12 09:35:22
Data aktualizacji:2013-01-07 08:22:05

Liczba wyświetleń strony: 1630

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka