Uchwała Nr 130/2012

 

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

w Kielcach

 

z dnia 3 września  2012 roku

 

w sprawie powołania Senackiej Komisji Rozwoju, Budżetu i Finansów

 

 

Na podstawie § 64 ust. 1 i 2 oraz § 67 pkt 1)  Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Senat Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach powołuje Senacką Komisję Rozwoju, Budżetu i Finansów, na okres kadencji Senatu 2012-2016. Senacka Komisja Rozwoju, Budżetu i Finansów składa się z 23 osób, łącznie z przewodniczącym. W skład Komisji wchodzą:

 

1.      dr Barbara Zbroińska – przewodniczący,

2.      dr hab. Barbara Barszcz prof. UJK,

3.      dr hab. Piotr Bury prof. UJK,

4.      mgr Anna Chrobot,

5.      dr hab. Janusz Detka prof. UJK,

6.      dr hab. Barbara Gawdzik,

7.      prof. zw. dr hab. Stanisław Głuszek,

8.      prof. zw. dr hab. Wiesław Kaca,

9.      dr hab. Sławomir Koziej prof. UJK,

10.  dr Dorota Kozieł,

11.  dr hab. Teodora Król prof. UJK,

12.  prof. Wiesław Łuczaj,

13.  dr hab. Zygmunt Matuszak prof. UJK,

14.  prof. Jerzy Mądrawski,

15.  dr hab. Grzegorz Miernik prof. UJK,

16.  prof. zw. dr hab. Marek Pajek,

17.  dr Rafał Pawłowski,

18.  dr Wiesław Rogalski,

19.  dr Mirosław Rutkowski,

20.  dr hab. Wojciech Saletra prof. UJK,

21.  prof. zw. Władysław Szczepański,

22.  Arkadiusz Żurawski (student),

23.  dr Henryk Suchojad.  

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-07 08:22:05

Liczba wyświetleń strony: 1811

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka