Uchwała Nr 41/2012

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia  31 maja  2012 roku

w sprawie utworzenia kierunku studiów  


Na podstawie art. 8 ust. 1 i art. 11 ust. 1 ustawy z   dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365 ze zm.) oraz § 59 ust. 2 pkt 6 lit. b Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, uchwala się co następuje:

 

§ 1

1.      Na Wydziale Humanistycznym tworzy się od  roku akademickiego 2012/2013  kierunek studiów pierwszego stopnia o nazwie organizacja turystyki historycznej.

2.      Na Wydziale Humanistycznym określa się efekty kształcenia dla kierunku studiów organizacja turystyki historycznej na poziomie pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim, stanowiące załącznik do uchwały.

 
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-07 08:22:05

Liczba wyświetleń strony: 1714

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka